Diensten


Laboratorium Werkzaamheden (veld) Werkzaamheden (kantoor)
Eenpuntsproctor proef Dichtheid bepalen d.m.v. Steekringmethode Rapporteren van zand -en fundering resultaten conform de gestelde eisen
Maximum proctordichtheid proef Dichtheid bepalen van het zandbed of de (on) gebonden fundering (nucleaire Methode) Asfalt rapportage volgens RAW bestekken of Keuringsplan.
Korrelverdeling (Zeefproef) SRT-Proef Aansturen van werkzaamheden m.b.t. kwaliteitscontrole d.m.v. keuringsplan.
Gloeiverlies van Organisch -stofgehalte Asfalt begeleiden (Nucleaire Methode) Keuringsplan verifieren met de werkplannen en vraag specificatie van de opdrachtgever
Dichtheid bepalen van Asfalt (Boorkern onderzoek) Asfaltcontrole d.m.v. boringen in bestaand en nieuw asfalt Werkzaamheden inplannen en aansturen laboranten.
Becker proef (ZOAB)

Mede zorgdragen voor veiligheid, orde, netheid, goede technische staat van laboratoriumapparatuur en werken volgens vastgestelde protocollen in het laboratorium.