top of page

Wat wij kunnen

Kwalificaties

Prijority heeft de disciplines in huis om kennis en kunde te waarborgen. Wij zijn gekwalificeerd om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, ook is er een goede samenwerking met gespecialiseerde partners.

Prijority is breed inzetbaar, denk hierbij aan kleine tevens grote projecten. Wij zijn in te huren voor werkzaamheden zoals; werken aan wegen, bedrijfs- en industrieterreinen, woonwijken en fietspaden.

WhatsApp Image 2021-07-23 at 18.55.49.jpeg
IMG-20210616-WA0004.jpeg

Het beroep Asfaltlaborant is onderdeel van de beroepsfamilie bodemonderzoekers en analisten wegenbouwmateriaal. Het uitvoeren van technische werkzaamheden op basis van toegepaste wetenschappelijke kennis, zoals natuurwetenschappen, engineering en technologie. staan centraal.

Uitvoeren van alle benodigde kwaliteitscontroles, zoals de keuring van ondergrond, zandbaan, wegfundering en asfalt conform de geldende richtlijnen en de eisen uit het bestek, vergelijken van de meetresultaten met de eisen. Zelfstandig uitvoeren van de benodigde controles voor externe relaties. Opstellen, verwerken en archiveren van meetresultaten in de daartoe bestemde systemen; Het functioneel onderhouden van contacten met interne en externe relaties om hen te adviseren over de uitkomsten en analyses van de kwaliteitscontroles en afwijkingen; Adequaat handelen in geval van afwijkingen ten opzichte van de eisen, de monstername en analyse van de monsters in het laboratorium conform de geldende normen en richtlijnen; Opstellen, verwerken, rapporteren en archiveren van de onderzoeksresultaten in de daartoe bestemde systemen. Werken volgens de door de (VGM) organisatie en wet & regelgeving geldende veiligheidsinstructies;

Coördineren van de werkzaamheden op een passende wijze. Weten hoe te werken met nucleaire meetinstrumenten in de wegenbouw.

Asfalt technoloog

Diploma

TRIMBLE
STONEX
PDF
MICROSOFT OFFICE
ASFALT TECHNIEKEN
APPLUS
QGIS

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming

RAILALERT

Meet - en Regeltoepassingen

GPI
VCA VOL
DIGITAAL VEILIGHEIDSPASPOORT

Laborant 1 & 2

Diploma

bottom of page